Friday, March 27, 2009

Det er aldri for sent å gi opp

Smiler når jeg leser her. Det er særlig den siste som fanger oppmerksomheten min for øyeblikket.

Og litt på trass og på tross av været kommer det et bilde av blomsterbuketten jeg fikk i dag:

Wednesday, March 18, 2009

London /ˈʌndərˌgraʊnd/

un⋅der⋅ground (adjective)

- existing, situated, operating, or taking place beneath the surface of the ground


- used, or for use, underground


- hidden or secret; not open: underground political activities


- avant-garde; experimental: an underground movie


- published or produced by political or social radicals or nonconformists: an underground newspaper


- critical of or attacking the established society or system: underground opinion


- of or for nonconformists; unusual: an underground vegetarian restaurant

Sunday, March 1, 2009