Monday, May 17, 2010

Svaberget

Jeg tilbrakte store deler av dagen i Sverige.Løynrunene
i svaberget,

navnet.

Men du er i bølge-
slagene, som tålmodig
sletter ut
merkene etter innsiktens kaos,
og igjen gjør stein

til stein.


Fra Etter oss, tegn av Tor Ulven... hvem ellers...

No comments: