Thursday, June 2, 2011

Tala lite tala sant...Bexells talande stenar

Første stopp blir utstillingen hos Norske Grafikere: Heterotopia - grafiske arkiver.

Neste stopp: Varberg?