Monday, September 14, 2009

Fram og tilbake er ikke like langt

Jeg lekte litt med google oversettelse av eget dikt, vel å merke. Polsk > norsk > polsk > engelsk. Resultatet vises i omvendt rekkefølge, dvs originaldiktet er nederst, siste oversettelse rett nedenfor her. Dette er også posten med flest tagger. Vel, dikt inviterer mange tanker inn.

moon dressed like the sun
misleading
Burnt Bridge
light
dies

anxiety
You can not go back
Top die
and it's not the end

not disappear
but ... Wilting flowers of friendship
and starts to rot
World night worms
rozniosą as bad news
in five of the world
jealous
chthonic angels of destruction

Unweaving the path of our
again
loneliness
devious
tears of blood

***

księżyc ubrany jak słońce
wprowadzającej w błąd
Burnt Bridge
lekki
umiera

niepokój
Tu nie może wrócić
Top die
i to nie koniec

nie znikną
ale ... więdnięcie kwiatów przyjaźni
i zacznie gnić
świat nocy robaki
jak rozniosą złe wieści
w pięciu stron świata
zazdrosny
chtonicznej aniołów zniszczenia

Rozplatanie drogę naszego
ponownie
samotność
perfidny
płacz krwi

***

moon kledd som en sol
villedende
Burnt Bridge
lys
døende

angst
Her kan jeg ikke gå tilbake
Top dø
og det er ikke slutten

ikke visne
men ... wilting blomster av vennskap
og vil begynne å råtne
nattverden av ormer
som rozniosą stygge nyheter
i fem av verdens partiet
sjalu
ktoniske engler ødeleggelse

Unweaving banen av vår
igjen
ensomhet
perfide
gråter blod

***

księżyc przebrany za słońce
zwodnicze
spalony most
blasku
dogorywanie

lęk
oto nie mogę wrócić
umiera Początek
i nie jest on końcem

nie usychają
lecz... więdną kwiaty przyjaźni
i poczną gnicie
na komunię dla robaków
które rozniosą szpetną wieść
w pięć świata stron
zazdrosne
chtoniczne anioły zniszczenia

rozplatam nasze ścieżki
znów
samotność
perfidna
woła krwi

No comments: