Saturday, January 23, 2010

London and its Mad

Ja, da jeg har lest boken ferdig. Togturen til Tønsberg er lang nok til å finne leseroen og kort nok for å holde motivasjonen oppe.

Beste sitat: To embrace a Cloud, or a Fogge for a Deitie; it is done by many, but it is a foul mistake.

Må finne: Antonia White (1899-1980) og novellen Beyond the Glass (1954)

Må se: Imperial War Museum om igjen. Med nye øyne.

Et hyggelig gjensyn: Richard Dadd.Bildet hentet herfra

No comments: