Monday, June 15, 2009

Det underlige, det uvanlige og det forskrudde

Jan Vardøens kommentar i Aftenposten kom som bestilt. I forbindelse med noen idéer jeg jobber med for tiden, diskuterer jeg med meg selv begrepet eksentrisk.

Hva er eksentrisk for deg og dere?

Sakset fra http://dictionary.reference.com/ Posten fortsetter nedenfor.

Main Entry: eccentric

Part of Speech: adjective

Definition: bizarre, unusual

Synonyms: aberrant, abnormal, anomalous, beat*, bent*, bizarre, capricious, characteristic, cockeyed, crazy, curious, droll, erratic, far out, flaky, freak, freakish, funky*, funny, idiosyncratic, irregular, kooky, nutty, odd, oddball, off the wall, off-center, offbeat, out in left field, outlandish, peculiar, quaint, queer, quirky, quizzical, singular, strange, uncommon, unconventional, unnatural, way out, weird, whimsical, wild

Antonyms: boring, common, dull, normal, ordinary, plain, regular, standard, unexciting, usual

* = informal/non-formal usage

ec⋅cen⋅tric  /ɪkˈsɛntrɪk, ɛk-/

–adjective 1. deviating from the recognized or customary character, practice, etc.; irregular; erratic; peculiar; odd: eccentric conduct; an eccentric person.
2. Geometry. not having the same center; not concentric: used esp. of two circles or spheres at least one of which contains the centers of both.
3. (of an axis, axle, etc.) not situated in the center.
4. Machinery. having the axis or support away from the center: an eccentric wheel.
5. Astronomy. deviating from a circular form, as an elliptic orbit.

–noun 6. a person who has an unusual, peculiar, or odd personality, set of beliefs, or behavior pattern.
7. something that is unusual, peculiar, or odd.
8. Machinery. a device for converting circular motion into rectilinear motion, consisting of a disk fixed somewhat off-center to a revolving shaft, and working freely in a surrounding collar (eccentric strap), to which a rod (eccentric rod) is attached.

Also, especially British, excentric.

Figurative sense of "odd, whimsical" (adj.) first recorded 1685. Noun meaning person with such qualities first attested 1832.

For meg var Peter Konfederat legemliggjørelsen av det eksentriske. Han var å treffe i sentrum av Sopot og kunne finne på å løpe inn i kafeer og skrive dikt på servietter. Men filmen nedenfor ble nok laget for sent. Også sære mennesker har sin blomstringstid...

2 comments:

Lord Bassington-Bassington said...

Et oppklarende innlegg. Sørstats-Peter virker som en ekte byoriginal.

Lord Bassington-Bassington said...

Har gått og grunnet litt på det du spurte om: Hva er eksentrisk? Jeg har ingen gode svar, men for meg er det virktig å trekke et skille mellom den eksentriske og den sinnslidende, selv om mange eksentrikere nok ikke er helt A4 i hjernen. Men det er vanskelige, og viktige, saker dette.