Sunday, June 21, 2009

Gardzienice - konstellasjoner

Browser litt YouTube på leting etter teatergrupper fra Polen som på ulike måter alle har eller hadde tilknytning til Gardzienice.

Fant bl.a. Stowarzyszenie Sztuka Społeczna - Forening SamfunnskunstStowarzyszenie Teatralne Chorea - Teaterforening ChoreaTeatr Pieśń Kozła - Teater Bukkens SangStudium TeatralneI tillegg til et lite fragment av Żywot protopopa Awwakuma - Prest Avvakums Levnet av GardzieniceLitt à propos polsk gjestespill på Grusomhetens Teater som jeg gikk glipp av, desverre. Og i forbindelse med Gardzienices planlagte opphold i Norge i september. Dette er en del av prosjektet Gardens of Theatre sammen med Stella Polaris. Programmet er nå lagt ut her og jeg anbefaler på det sterkeste å få med seg Kosmos den 18. og 19. september eller workshops med Gardzienice.

No comments: