Monday, June 8, 2009

Gravalvor

Interessant artikkel om en særegen form for vandalisme i et land jeg ikke forstår. Les det hos BBC News Africa.

6 comments:

Arnfinn Pettersen said...

Hvis det er noen trøst, skjønner ikke somalierne stort av Somalia de heller. Sør-Somalia er kaos i ordets rette forstand.

Mad Mullah Hastur said...

Vel, dette er jo ei kjend konflikt frå andre stader enn berre Somalia. Wahhabistiske fundamentalistar tolerar ikkje folkeleg islam og det som vert sett på som helgendyrking og fleirguderi.

Det er heller ikkje ukjend frå den kristne verda, med ikonoklasmestrid og oppgjeret med den katolske kyrkja.

Lady Mju said...

Ja, konflikten er kjent. Men jeg forstår fremdeles ikke hvorfor al-Shabaab får gjøre som de vil. Blant tusen andre ting jeg ikke forstår.

Mad Mullah Hastur said...

Eg mistenkjer at folk er stridslei i Somalia. Sufismen er jo heller ikkje kjend for å vere den filosofien som biter hardast frå seg... :-/

Lady Mju said...

Fins det ikke militant sufisme?

Mad Mullah Hastur said...

Det finnes vel militante variantar av det meste (det finnes jo militante pasifistar), men det er i mi erfaring ikkje særleg utbreidd blant sufistar.

Men eg er for lite kjend med Somalia.